top of page
BG_map.jpg

TERMS AND
CONDITIONS

tri_edited.png

מבוא

 

•‭) ‬‭ ‬https‭://‬www.hoffmankofman.com‭ ‬להלן‭ ‬“האתר”)‭ ‬המופעל‭ ‬ע”י‭ ‬חברת‭ ‬Hoffman Kofman Foundation‭  ‬ ( להלן‭ ‬“החברה‮”)‬‭ ‬ומשמש‭ ‬גם‭ ‬כאתר‭ ‬מכירות‭ ‬לרכישת‭ ‬ספרים‭)  ‬להלן‭ ‬“המוצר‮”).

•‭ ‬האמור‭ ‬בתקנון‭ ‬זה‭ ‬בלשון‭ ‬זכר‭,‬ אך‭ ‬מתייחס‭ ‬לבני‭ ‬שני‭ ‬המינים‭ ‬באופן‭ ‬שווה‭.‬

•‭ ‬הרכישה‭ ‬באמצעות‭ ‬האתר‭ ‬כפופה‭ ‬לתנאים‭ ‬המפורטים‭ ‬בתקנון‭ ‬זה‭.‬

•‭ ‬התקנון‭ ‬הינו‭ ‬בין‭ ‬החברה‭,‬ שהינה‭ ‬הבעלים‭ ‬של‭ ‬האתר‭,‬ לבין‭ ‬רוכש‭ ‬המוצר‭ ‬או‭ ‬השירות‭.‬ יש‭ ‬לקרוא‭ ‬תקנון‭ ‬זה‭ ‬במלואו‭ ‬ובעיון‭,‬ ולהסכים‭ ‬לכל‭ ‬תנאיו‭,‬ כתנאי‭ ‬מוקדם‭ ‬לכל‭ ‬התקשרות‭ ‬בין‭ ‬הצדדים‭.‬ ביצוע‭ ‬כל‭ ‬רכישה‭ ‬באתר‭ ‬מהווה‭ ‬את‭ ‬הסכמתך‭ ‬לתנאים‭ ‬הכלולים‭ ‬בתקנון‭ ‬האתר‭.‬

•‭ ‬עצם‭ ‬רכישת‭ ‬המוצר‭ ‬באתר‭,‬ תהווה‭ ‬הצהרה‭ ‬מצד‭ ‬הרוכש‭/‬לקוח‭,‬ כי‭ ‬קרא‭ ‬את‭ ‬הוראות‭ ‬תקנון‭ ‬זה‭,‬ הבין‭ ‬אותן‭ ‬והסכים‭ ‬להן‭.‬ התקנון‭ ‬מהווה‭ ‬חוזה‭ ‬מחייב‭ ‬בין‭ ‬הרוכש‭/‬לקוח‭ ‬לבין‭ ‬החברה‭.‬

•‭ ‬התקנון‭ ‬ניתן‭ ‬לשינוי‭ ‬בכל‭ ‬עת‭ ‬ע”י‭ ‬בעל‭ ‬האתר‭,‬ על‭ ‬פי‭ ‬שיקול‭ ‬דעתו‭ ‬הבלעדי‭.‬

 

הרכישה

 

•‭ ‬האתר‭ ‬מאפשר‭ ‬ללקוחות‭ ‬קנייה‭ ‬נוחה‭,‬ קלה‭ ‬ובטוחה‭ ‬של‭ ‬המוצר‭ ‬באמצעות‭ ‬האינטרנט‭.‬

•‭ ‬ניתן‭ ‬לרכוש‭ ‬את‭ ‬המוצר‭ ‬באתר‭ ‬בכל‭ ‬עת‭ ‬עד‭ ‬לגמר‭ ‬המלאי‭.‬

•‭ ‬הרכישה‭ ‬באתר‭ ‬הינה‭ ‬באמצעות‭ ‬כרטיס‭ ‬אשראי‭ ‬בלבד‭ ‬והעסקה‭ ‬תתבצע‭ ‬לאחר‭ ‬אישורה‭ ‬ע‭"‬י‭ ‬חברת‭ ‬האשראי‭.‬

•‭ ‬תקנון הגבלת גיל: רשאי‭ ‬לרכוש‭ ‬מוצרים‭ ‬באתר‭ ‬האינטרנט‭ ‬כל‭ ‬אדם‭, ‬שהינו‭ ‬מעל‭ ‬גיל‭ ‬18‭ ‬שנים‭ ‬ובעל‭ ‬כשרות‭ ‬משפטית‭, ‬אשר‭ ‬בבעלותו‭/ ‬הוא‭ ‬מחזיק‭ ‬ברשותו‭ ‬כרטיס‭ ‬אשראי‭ ‬בר‭ ‬תוקף‭ ‬שהונפק‭ ‬ומכובד‭ ‬בישראל‭ ‬על‭ ‬ידי‭ ‬אחת‭ ‬מחברות‭ ‬כרטיסי‭ ‬האשראי‭ ‬המורשות‭ ‬בישראל ‭)‬להלן‭: "‬כרטיס‭ ‬אשראי‭”(.‬

•‭ ‬מחיר‭ ‬המוצר‭ ‬באתר‭ ‬כולל‭ ‬את‭ ‬המע‭"‬מ

•‭ ‬החברה‭ ‬שומרת‭ ‬לעצמה‭ ‬את‭ ‬הזכות‭ ‬להפסיק‭ ‬את‭ ‬שיווק‭ ‬ומכירת‭ ‬המוצר‭ ‬בכל‭ ‬עת‭ ‬וכן‭ ‬לשלול‭ ‬זכות‭ ‬רכישה‭ ‬באתר‭ ‬מכירות‭ ‬על‭ ‬פי‭ ‬שיקול‭ ‬דעתה‭.‬

 

 

מדיניות ביטול עסקה והחזרות

 

•‭ ‬ניתן‭ ‬לבטל‭ ‬את‭ ‬העסקה‭ ‬באמצעות‭ ‬פניה‭ ‬טלפונית‭ ‬או‭ ‬בדואר‭ ‬אלקטרוני‭ ‬לשירות‭ ‬הלקוחות‭ ‬של‭ ‬החברה‭. ‬ביטול‭ ‬העסקה‭ ‬יהיה‭ ‬בתוקף‭ ‬אך‭ ‬ורק‭ ‬לאחר‭ ‬קבלת‭ ‬פקס‭ ‬או‭ ‬דואר‭ ‬אלקטרוני‭ ‬מהחברה‭ ‬המאשר‭ ‬את‭ ‬הבקשה‭ ‬לביטול‭ ‬העסקה‭. ‬במקרה‭ ‬שהביטול‭ ‬אושר‭ ‬‮–‬‭ ‬יש‭ ‬להשיב‭ ‬את‭ ‬המוצר‭ ‬לחברה‭ ‬כאשר‭ ‬כל‭ ‬העלויות‭ ‬הכרוכות‭ ‬בהחזרת‭ ‬המוצר‭ ‬תחולנה‭ ‬על‭ ‬הלקוח‭. ‬החזרת‭ ‬המוצר‭ ‬תיעשה‭ ‬כשהוא‭ ‬באריזתו‭ ‬המקורית‭ ‬בצירוף‭ ‬החשבונית‭ ‬המקורית‭ ‬ושעדיין‭ ‬לא‭ ‬חלפו‭ ‬30‭ ‬יום‭ ‬מתאריך‭ ‬רכישת‭ ‬המוצר‭.‬

•‭ ‬במקרה‭ ‬של‭ ‬ביטול‭ ‬העסקה‭, ‬תחזיר‭ ‬החברה‭ ‬ללקוח‭ ‬את‭ ‬כספו‭.‬

•‭ ‬אם‭ ‬ביטול‭ ‬העסקה‭ ‬יתבצע‭ ‬לאחר‭ ‬שהלקוח‭ ‬כבר‭ ‬קיבל‭ ‬את‭ ‬המוצר‭ ‬לרשותו‭, ‬הלקוח‭ ‬יישא‭ ‬בעלות‭ ‬משלוח‭ ‬המוצר‭ ‬חזרה‭ ‬לחברה‭, ‬זאת‭ ‬בנוסף‭ ‬לדמי‭ ‬הביטול‭.‬

•‭ ‬מדיניות‭ ‬ביטול‭ ‬העסקה‭ ‬המפורטת‭ ‬לעיל‭ ‬תחול‭ ‬רק‭ ‬ביחס‭ ‬למוצרים‭ ‬שנרכשו‭ ‬באתר‭. ‬החברה‭ ‬לא‭ ‬תטפל‭ ‬בהחזרת‭ ‬מוצרים‭ ‬שנרכשו‭ ‬באמצעות‭ ‬מקור‭ ‬אחר‭.‬

 

 

מדיניות אספקת מוצרים 

•‭ ‬החברה‭ ‬תדאג‭ ‬לאספקת‭ ‬המוצר‭ ‬ללקוח‭ ‬לכתובת‭ ‬שהוקלדה‭ ‬על‭ ‬ידו‭ ‬בעת‭ ‬ביצוע‭ ‬הרכישה‭ ‬באתר‭ ‬מכירות‭, ‬תוך‭ ‬14‭ ‬ימי‭ ‬עסקים‭.‬

•‭ ‬החברה‭ ‬לא‭ ‬תהא‭ ‬אחראית‭ ‬לכל‭ ‬איחור‭ ‬ו‭/‬או‭ ‬עיכוב‭ ‬באספקה‭ ‬ו‭/‬או‭ ‬אי‭-‬אספקה‭, ‬שנגרמה‭ ‬כתוצאה‭ ‬מכוח‭ ‬עליון‭ ‬ו‭/‬או‭ ‬מאירועים‭ ‬שאינם‭ ‬בשליטתה‭.‬

•‭ ‬משלוח‭ ‬המוצר‭ ‬יבוצע‭ ‬לכתובת‭ ‬שנמסרה‭ ‬ע‭"‬י‭ ‬הלקוח‭ ‬בעת‭ ‬הרכישה‭, ‬ואין‭ ‬באפשרות‭ ‬הלקוח‭ ‬לאסוף‭ ‬את‭ ‬המוצר‭ ‬ממשרדי‭ ‬החברה‭ ‬

•‭ ‬מחיר‭ ‬המוצר‭ ‬אינו‭ ‬כולל‭ ‬את‭ ‬עלות‭ ‬המשלוח‭.‬

 

שירות‭ ‬לקוחות

 

•‭ ‬בכל‭ ‬שאלה‭ ‬או‭ ‬בירור‭ ‬לגבי‭ ‬המוצר‭, ‬ניתן‭ ‬לפנות‭ ‬אל‭ ‬נציגי‭ ‬השירות‭ ‬של‭ ‬החברה‭ ‬בטלפון‭ ‬054-7769403‭ ‬או‭ ‬במייל‭: ‬galia@hoffmankofman.com

 

 

תקנון‭ ‬אתר‭ ‬מכירות‭ ‬‮–‬‭ ‬אחריות‭ ‬מוצר ושירות

 

•‭ ‬האחריות‭ ‬למוצר‭ ‬מכסה‭ ‬פגמים‭ ‬מהותיים‭ ‬בגוף‭ ‬המוצר‭ ‬ו‭/‬או‭ ‬פעולתו‭ ‬אשר‭ ‬נגרמו‭ ‬על‭ ‬ידי‭ ‬החברה‭.‬

•האחריות‭ ‬למוצר‭ ‬ניתנת‭ ‬לתקופה‭ ‬של‭ ‬14‭ ‬יום‭ ‬מיום‭ ‬הרכישה‭.‬

•‭ ‬האחריות‭ ‬תקפה‭ ‬רק‭ ‬לגבי‭ ‬לקוח‭ ‬המחזיק‭ ‬בידיו‭ ‬הוכחת‭ ‬קנייה‭ ‬מקורית‭ ‬ורק‭ ‬אם‭ ‬הרכישה‭ ‬נעשתה‭ ‬באמצעות‭ ‬החנות‭ ‬האתר‭ ‬מכירות‭ ‬https‭://‬www.hoffmankofman.com‭. ‬החברה‭ ‬שומרת‭ ‬לעצמה‭ ‬את‭ ‬הזכות‭ ‬לדרוש‭ ‬מהלקוח‭ ‬להוכיח‭ ‬כי‭ ‬הינו‭ ‬הרוכש‭ ‬המקורי‭ ‬של‭ ‬המוצר‭.‬

•‭ ‬הסעד‭ ‬הבלעדי‭ ‬לכל‭ ‬מוצר‭ ‬פגום‭ ‬המכוסה‭ ‬במסגרת‭ ‬האחריות‭ ‬מוגבל‭ ‬להחלפה‭ ‬של‭ ‬המוצר‭ ‬הפגום‭. ‬החבות‭ ‬הכוללת‭ ‬של‭ ‬החברה‭ ‬ביחס‭ ‬לכל‭ ‬מוצר‭ ‬פגום‭ ‬לא‭ ‬תעלה‭ ‬בשום‭ ‬מקרה‭ ‬על‭ ‬מחיר‭ ‬הרכישה‭ ‬של‭ ‬המוצר‭ ‬הפגום‭.‬

•‭ ‬החברה‭ ‬לא‭ ‬תהא‭ ‬אחראית‭ ‬לכל‭ ‬נזק‭ ‬ישיר‭ ‬או‭ ‬עקיף‭ ‬הנובע‭ ‬מהשימוש‭ ‬או‭ ‬השימוש‭ ‬השגוי‭ ‬במוצר‭ ‬לרבות‭ ‬כל‭ ‬נזק‭ ‬מקרי‭, ‬מיוחד‭, ‬עקיף‭ ‬או‭ ‬תוצאתי‭ ‬‮–‬‭ ‬ככל‭ ‬שהחוק‭ ‬מתיר‭ ‬זאת‭. ‬על‭ ‬הלקוח‭ ‬חלה‭ ‬האחריות‭ ‬וכל‭ ‬סיכון‭ ‬וחובות‭ ‬עבור‭ ‬אובדן‭, ‬נזק‭ ‬וחבלה‭ ‬לגופו‭ ‬ו‭/‬או‭ ‬לרכושו‭ ‬ו‭/‬או‭ ‬לרכושם‭ ‬ו‭/‬או‭ ‬לגופם‭ ‬של‭ ‬צדדים‭ ‬שלישיים‭, ‬הנובעים‭ ‬מהשימוש‭ ‬ו‭/‬או‭ ‬אי‭ ‬השימוש‭ ‬במוצר‭, ‬למעט‭ ‬במקרים‭ ‬בהם‭ ‬נקבע‭ ‬כי‭ ‬הנזק‭ ‬האמור‭ ‬נגרם‭ ‬עקב‭ ‬רשלנותה‭ ‬הבלעדית‭ ‬של‭ ‬החברה‭.‬

 

אבטחת‭ ‬מידע‭ ‬ופרטיות

 

•חברת‭ ‬Hoffman Kofman Foundation‭, ‬רשאית‭ ‬להשתמש‭ ‬במידע‭ ‬המופיע‭ ‬בטופס‭ ‬על‭ ‬מנת‭ ‬להביא‭ ‬לך‭ ‬את‭ ‬המידע‭ ‬והשירותים‭ ‬המבוקשים‭. ‬מידע‭ ‬אישי‭ ‬זה‭ ‬לא‭ ‬ייחשף‭ ‬ולא‭ ‬ייעשה‭ ‬בו‭ ‬שימוש‭ ‬נוסף‭ ‬למטרות‭ ‬שיווקיות‭ ‬ללא‭ ‬רשות‭.‬

•‭ ‬החברה‭ ‬נוקטת‭ ‬באמצעי‭ ‬זהירות‭ ‬מקובלים‭ ‬על‭ ‬מנת‭ ‬לשמור‭, ‬ככל‭ ‬האפשר‭, ‬על‭ ‬סודיות‭ ‬המידע‭. ‬במקרים‭ ‬שאינם‭ ‬בשליטת‭ ‬החברה‭ ‬ו‭/‬או‭ ‬הנובעים‭ ‬מכוח‭ ‬עליון‭, ‬לא‭ ‬תהא‭ ‬החברה‭ ‬אחראית‭ ‬לכל‭ ‬נזק‭ ‬מכל‭ ‬סוג‭ ‬שהוא‭, ‬ישר‭ ‬או‭ ‬עקיף‭, ‬שייגרם‭ ‬ללקוח‭, ‬אם‭ ‬מידע‭ ‬זה‭ ‬יאבד‭ ‬ו‭/‬או‭ ‬יעשה‭ ‬בו‭ ‬שימוש‭ ‬לא‭ ‬מורשה‭.‬

•‭ ‬החברה‭ ‬מתחייבת‭ ‬שלא‭ ‬לעשות‭ ‬שימוש‭ ‬במידע‭ ‬המסופק‭ ‬לה‭ ‬ע‭"‬י‭ ‬הקונים‭ ‬אלא‭ ‬על‭ ‬מנת‭ ‬לאפשר‭ ‬את‭ ‬הרכישה‭ ‬באתר‭ ‬מכירות‭ ‬ובהתאם‭ ‬לכל‭ ‬דין‭.‬

•‭ ‬כפתור‭ "‬שלח‭" ‬יש‭ ‬משום‭ ‬הסכמה‭ ‬לחברת‭ ‬Hoffman Kofman Foundation‭ ‬או‭ ‬למי‭ ‬מטעמה‭ ‬לעשות‭ ‬שימוש‭ ‬במידע‭ ‬אישי‭ ‬זה‭ ‬על‭ ‬מנת‭ ‬לספק‭ ‬לך‭ ‬מידע‭ ‬על‭ ‬המוצרים‭ ‬ומידע‭ ‬נוסף‭ ‬באמצעות‭ ‬אימייל‭ ‬או‭ ‬אחר‭, ‬על‭ ‬שירותים‭ ‬ומשאבים‭ ‬הקשורים‭ ‬למוצרים‭ ‬של‭ ‬החברה‭:‬Hoffman Kofman Foundation‭. ‬בנוסף‭, ‬ניתן‭ ‬יהיה‭ ‬להשתמש‭ ‬במידע‭ ‬אישי‭ ‬זה‭ ‬למטרות‭ ‬סקר‭ ‬שוק‭. ‬באם‭ ‬תחפצן‭ ‬להסיר‭ ‬בכל‭ ‬עת‭ ‬את‭ ‬פרטייך‭ ‬האישיים‭ ‬מרשימת‭ ‬התפוצה‭ ‬של‭ ‬החברה‭ ‬התקשרו‭ ‬לטלפון‭: ‬054-7769403‭ ‬באמצעות‭ ‬לחיצה‭ ‬על‭ ‬כפתור‭ "‬שלח‭" ‬אני‭ ‬מאשר‭ ‬בחתימתי‭ ‬את‭ ‬הטופס‭ ‬ואת‭ ‬תנאיו‭.‬

 

קניין‭ ‬רוחני

 

•‭ ‬כל‭ ‬זכויות‭ ‬הקניין‭ ‬הרוחני‭ ‬באתר‭ ‬מכירות‭ ‬זה‭ ‬הינן‭ ‬רכושה‭ ‬הבלעדי‭ ‬של‭ ‬החברה‭ ‬Hoffman Kofman Foundation‭ .‬

•‭ ‬אין‭ ‬להעתיק‭, ‬לשכפל‭, ‬להפיץ‭, ‬לפרסם‭ ‬או‭ ‬להשתמש‭ ‬בכל‭ ‬דרך‭ ‬אחרת‭ ‬במידע‭ ‬כלשהו‭ ‬מן‭ ‬האתר‭ ‬ו‭/‬או‭ ‬מאתר‭ ‬מכירות‭ ‬זה‭, ‬אלא‭ ‬אם‭ ‬ניתנה‭ ‬הסכמה‭ ‬לכך‭ ‬מראש‭ ‬ובכתב‭ ‬מטעם‭ ‬החברה‭.‬

 

דין‭ ‬וסמכות‭ ‬שיפוט

 

•‭ ‬פרשנותו‭ ‬ואכיפתו‭ ‬של‭ ‬תקנון‭ ‬זה‭ ‬ו‭/‬או‭ ‬כל‭ ‬פעולה‭ ‬או‭ ‬סכסוך‭ ‬הנובע‭ ‬ממנו‭ ‬יעשו‭ ‬בהתאם‭ ‬לדין‭ ‬הישראלי‭ ‬בלבד‭ ‬ולבית‭ ‬המשפט‭ ‬המוסמך‭ ‬באחד‭ ‬מהמחוזות‭ ‬תל‭ ‬אביב‭-‬יפו‭, ‬חיפה‭, ‬ירושלים‭ ‬או‭ ‬ב‭"‬ש‭ ‬תהא‭ ‬מסורה‭ ‬סמכות‭ ‬השיפוט‭ ‬הבלעדית‭.‬

bottom of page